Fasco Motors

Fasco Motor, Open Ventilated Motor, 1/30 HP, 115V, 1 Spd, 1500 RPM, D514
Fasco Motor, Open Ventilated Motor, 1/40 HP, 115V, 1 Spd, 1500 RPM, D126
Fasco Draft Booster Motor, 1/30 HP, 115V, 1 Spd, 3000 RPM, D454
Fasco Draft Booster Motor, 1/30 HP, 115V, 1 Spd, 3000 RPM, D410
Fasco Draft Booster Motor, 1/30 HP, 230V, 1 Spd, 3000 RPM, D412
Fasco Open Ventilation Motor, 1/20 HP, 208-230/1 Volts, 1550 RPM, 1.1 Amps, D471
Fasco Open Ventilation Motor, 1/20 HP, 208-230/1 Volts, 1550 RPM, 1.1 Amps, D417
Fasco Open Ventilation Motor, 1/20 HP, 115/1 Volts, 1550 RPM, 1.9 Amps, D472
Fasco Open Ventilation Motor, 1/20 HP, 115/1 Volts, 1550 RPM, 2.0 Amps, D473
Fasco Open Ventilation Motor, 1/15 HP, 460/1 Volts, 1550 RPM, 0.5 Amps, D498
Fasco Open Ventilation Motor, 1/12 HP, 208-230/1 Volts, 1550 RPM, 1.3 Amps, D469
Fasco General Purpose Fan Duty Motor, 1/30 HP, 1 Spd, CWSE Rotation, D206
Fasco General Purpose Fan Duty Motor, 1/40 HP, 1 Spd, CWSE Rotation, D130
Fasco General Purpose Fan Duty Motor, 1/25 HP, 1 Spd, DS Rotation, D636