Other Manufacturer Brand Compressors

Embraco R12 Medium / Low Temperature Compressor, 1/5 HP, 115V, FFC60BK1
Embraco R12 Medium / Low Temperature Compressor, 1/4 HP, 115V, FF10BK1
Embraco R12 Medium / Low Temperature Compressor, 1/4 HP, 115V, FF8-5BK1
Embraco R12 Medium / Low Temperature Compressor, 1/3 HP, 115V, FFI12BX1
Matsushita Rotary Compressor, 1 HP, 115V, 11350 BtuH, ACH2121U
Matsushita Rotary Compressor, 1 HP, 115V, 12700 BtuH, ACH2131U
Matsushita Rotary Compressor, 1 HP, 115V, 13315 BtuH, ACH2131U-A
Matsushita Rotary Compressor, 1 HP, 208/230V, 1 Phase, 11350 BtuH, ACH2122U
Matsushita Rotary Compressor, 1 HP, 208/230V, 1 Phase, 12660 BtuH, ACH2132U
Matsushita Rotary Compressor, 1 HP, 265V, 11350 BtuH, ACH2123U
Matsushita Rotary Compressor, 1 HP, 265V, 12640 BtuH, ACH2133U
Matsushita Rotary Compressor, 1-1/2 HP, 208/230V, 1 Phase, 18055 BtuH, ACH2182U
Matsushita Rotary Compressor, 1-1/2 HP, 265V, 18055 BtuH, ACH2183U
Matsushita Rotary Compressor, 1-1/4 HP, 208/230V, 1 Phase, 15240 BtuH, ACH2152U
Matsushita Rotary Compressor, 1-1/4 HP, 265V, 15080 BtuH, ACH2153U
Matsushita Rotary Compressor, 1/2 HP, 115V, 5595 BtuH, ACH25X1U